Miskolc Holding Zrt.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére irányuló pályázati felhívások

2015. június 12., péntek
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére irányuló pályázati felhívások

Megjelentek a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére, illetve kapacitásbővítő beruházásainak támogatására irányuló pályázati felhívások, amelyek hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítését kívánják elősegíteni.

Két pályázati felhívás került közzétételre a Széchenyi 2020 honlapon. A GINOP-1.2.1-15 azonosítószámú felhívás keretében a konvergencia régiókban működő, kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítésére nyílik lehetőség, míg a GINOP-1.2.2-15 azonosítószámú pályázati kiírás elsődleges célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Mindkét támogatás esetében a korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 365 Mrd Ft.

Az igényelhető támogatás mértéke: minimum 50 millió Ft – maximum 500 millió Ft.

Maximális támogatási intenzitás: 50%.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

 

A felhívás az alábbi linken érhető el:

http://palyazat.gov.hu/doc/4471

 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A rendelkezésre álló keretösszeg: a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd forint, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión  kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke: minimum 5 millió Ft – maximum 50 millió Ft. (Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.)

Maximális támogatási intenzitás: 50%.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

 

A felhívás az alábbi linken érhető el:

http://palyazat.gov.hu/doc/4470

2013 © Miskolc Holding Zrt.