Miskolc Holding Zrt.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Miskolc Holding Zrt. közleménye

2011. október 24., hétfő
Mindenszentek és Halottak Napi miskolci önkormányzati temetõk nyitva tartásáról, temetõk környéki parkolásról, temetõk rendjérõl.
A temetõk zavartalan megközelítése és a zsúfoltság elkerülése érdekében megkérjük a megemlékezõket, hogy lehetõség szerint a közösségi közlekedés eszközeit vegyék igénybe. Miskolc városa a Városi Rendõrkapitánysággal, Polgárõrséggel és a Közterület-felügyelettel közösen biztosítja a temetõk körüli parkolási- és forgalmi rendet, valamint a közbiztonságot. A Közterület-felügyelõk folyamatos szolgálatot látnak el, ellenõrzik a temetõk környékén az engedély nélküli árusokat, különös tekintettel a Búza tér környékére. A hatóságok közösen vigyáznak arra, hogy méltó körülményeket biztosítsanak az ünnep alkalmával a hozzátartozók számára.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatás szerint az összes önkormányzati tulajdonú temetõ - szentpéteri kapui, vasgyári, perecesi, ómassai, hámori, lyukói, bükkszentlászlói, valamint a Hõsök temetõje - egységesen az alábbi idõpontokban lesz nyitva a kegyeleti ünnepen:
Október 29-30. (szombat; vasárnap) 8 - 17 óra között
Október 31. (hétfõ) 8 - 21 óra között
November 1. (kedd) 8 - 21 óra között
November 2. (szerda) 8 - 17 óra között

A Szentpéteri kapui temetõ nagy ravatalozójában és a vasgyári temetõben, november 1-jén az alábbi idõpontokban tartanak imaliturgiát:
Szentpéteri kapui temetõ:
13 óra polgári, Szõnyi Gábor polgári szónok
14 óra evangélikus, Sándor Frigyes esperes
15 óra római katolikus, Tóth Béla plébános
16 óra református, Gecse Attila lelkipásztor
17 óra polgári, Paksi András polgári szónok

Ima liturgia rendje a vasgyári temetõ ravatalozójában:
12 óra római katolikus, Ócsai J. Barnabás lelkész
13 óra református, Kozma István lelkész
14 óra görög katolikus, Tóth Ferenc parókus
15 óra polgári, Paksi András polgári szónok

A szentpéteri kapui temetõben, tekintettel a nagy forgalomra a balesetek megelõzése érdekében az ünnepnapokon korlátozzák a gépkocsival való behajtást. Október 31-én csak mozgáskorlátozott kártyával rendelkezõk hajthatnak be, november 1-jén teljes egészében tilos a behajtás. Mozgáskorlátozottakat, indokolt esetben a Városgazda Nonprofit Kft. saját gépjármûvével szállítja a sírkerten belülre - ezt kérjük, a fõbejáratnál az arra rászorulók jelezzék.
A szentpéteri kapui temetõ bejáratának közelében az utóbbi évek szokásainak megfelelõen az idén is felállítanak 12 faházat ill. pavilont, ahol koszorút, virágot, gyertyákat, mécseseket árusítanak majd.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kéri a temetõbe kilátogatókat, ellenõrizzék hozzátartozóik síremlékének állapotát, amennyiben meghibásodást észlelnek, intézkedjenek a javításról.
A Régió Park Kft. közlése szerint Miskolcon a parkolási rend az ünnepek alatt a következõ szerint alakul: október 29-én 8-13 óra között fizetõ, október 30-án ingyenes, október 31-én újra 8-13 óra között fizetõ, november 1-jén ingyenes, november 2-án pedig 8-18 közt fizetõ, kivéve a két belvárosi nagy temetõ közvetlen szomszédságában lévõ parkolókat, melyek díjmentesek, a következõk szerint:
Dankó P. u. 13. és Vörösmarty u. 54. épületek közötti terület (Mindszenti temetõ)
Technika Háza északi oldal parkoló (Mindszenti temetõ)
Technika Háza keleti oldal parkoló (Mindszenti temetõ)
Sportcsarnok és a Jégcsarnok, illetve a
Mindszenti Temetõ és a Megyei Könyvtár között kialakított terület (Mindszenti temetõ).

A Pallos utca, Pallos u. 16. és Petõfi tér 1. sz. közötti szakasz
Jókai u. 19-21. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai u. 17-19. közötti névtelen zsákutca,
Jókai u. 17. és Laborfalvi u. 2. közötti névtelen zsákutca
Laborfalvi u. 2. és Pallos u. 18. közötti névtelen zsákutca, Pallos u. 16-18. közötti névtelen zsákutca, Pallos u. 16. melletti, illetve a Jókai ABC mögötti névtelen zsákutca (Deszka temetõ).

A Régió Park ügyfélszolgálati irodája október 29-e és november 1. között zárva tart. 2011. november 2-án (szerda) 8-18 óra, november 3-4 között 8-16 óra, november 5-én (szombat) 8-tõl 12 óráig tart nyitva.

 

2013 © Miskolc Holding Zrt.