Miskolc Holding Zrt.

Otthonunk Miskolc

2016. március 23., szerda
OTTHONUNK MISKOLC

Az Otthonunk Miskolc program olyan példaértékű kezdeményezés, amely a Miskolci Egyetem hallgatóira építve valósít meg gyakornoki programot a város intézményeiben és az általa tulajdonolt vállalatokban, cégekben. Program a valódi munkaerő-igényen alapul, így a részt vevő hallgatók gyakornoki munkájuk végén – diplomaszerzéshez kötötten – azonnal munkába állhatnak.

Programba kerülés feltételrendszere

 • kitűnő tanulmányi eredmény és/vagy tanulmányi versenyen nyert díj, vagy egyéb kiválóságot mutató szakmai teljesítmény,
 • a Miskolci Egyetem MA képzésén aktív nappali tagozatos jogviszony,
 • az adott kar szakmai gyakorlat felelősének vagy intézményvezetőjének írásos kijelölése és támogató nyilatkozata,
 • a város intézményeiben és az általa tulajdonolt vállalatoknál, cégeknél – továbbiakban: fogadó fél által – rögzített hallgatói kompetenciáknak való megfelelés,
 • a fogadó fél HR munkatársainál személyes meghallgatáson részvétel,
 • jó kommunikatív és alkalmazkodóképesség, csapatszellem, dinamizmus.

Hallgató feladata

 • Aktív munkavégzés a fogadó félnél.
 • A gyakornoki szerződésben rögzített feltételek maradéktalan betartása.

Munkavégzés keretei

 • A gyakornokokkal munkaszerződést köt a fogadó fél.
 • A gyakornoki idő 2016. áprilistól 2016. decemberig tart.
 • A gyakornoki munkaidő: minimum heti 20 óra.
 • A hallgató, bérkiegészítésként a gyakornoki idő alatt étkezési utalványt kap.
 • A gyakornoki időszakról referencialevél készül.
 • A gyakornoki idő lejártával a munkatapasztalatok alapján a gyakornok mentora javaslatot tesz továbbfoglalkoztatásra.

Pályázható szakterületek:

 • Gépészmérnökök: Energetikus, Gépészet, Épületgépészet
 • Villamosmérnökök: Közlekedés, Pályavasút és járműkarbantartás
 • Gazdaságtudományi Kar: HR, Pénzügy-számvitel
 • Jogtudományi Kar: Jogász

Jelentkezési határidő: 2016. március 31.

Jelentkezés módja e-mailben:  mhhrpalyazat@miskolcholding.hu

2013 © Miskolc Holding Zrt.