Miskolc Holding Zrt.

Főépítész

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

Főépítész

A leendő munkatárs feladatai: 
 • A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatok ellátása
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása
 • Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a város egységes táji és építészeti arculatának alakítását
 • Elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását
 • Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzati feladatok ellátásában
 • Vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot
 • Közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Főépítészi vizsga,
 • Tervező-programok használatának az ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (speciális, a köztisztviselők részére), vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Ajánlatunk:

 • Stabil háttér
 • Szakmai fejlődési lehetőség
 • Béren kívüli juttatások
Munkavégzés helye: 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2019. szeptember 30-ig.

Tagvállalat: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013 © Miskolc Holding Zrt.