Miskolc Holding Zrt.

Miskolc fenntartható közlekedésfejlesztése – az ATTAC konzorcium kereteiben

Az európai városoknak egyre erősödő gépkocsi forgalommal és ebből adódó torlódásokkal kell számolnia. Ugyanakkor az Európai Unió a versenyképes és fenntartható közlekedési rendszer jövőképeként olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelyek a közlekedés energiahatékonyságát, a negatív környezeti hatások minimalizálását jelenti. A városi közlekedési hálózatok fejlesztése, működtetése és népszerűsítése ennek a jövőképnek felel meg. A 9 délkelet-európai partnert magában foglaló ATTAC konzorcium összehangolt lépésekkel ehhez keres hosszú távon is hatékony megoldásokat.

A Miskolc Holding Zrt., mint az ATTAC projekt vezetője és Miskolc városvezetése élhető Miskolc megteremtésén dolgozik, amelynek egyik fő ismérve a rugalmas, igényekhez igazodó közösségi közlekedés. Miskolc fekvése, tagoltsága, a városrészenként eltérő funkciók és igények azonban nagy kihívást jelentenek. A kihívásokra adható válaszok megtalálásában segít az ATTAC projekt, megismertetve a partnervárosok lehetőségeit, az egymás számára átadható tapasztalatokat és jó európai gyakorlatokat. Így kilenc partner tapasztalatával kiegészülve ad lehetőséget ez a projekt Miskolc rugalmas és igazi választást kínáló közösségi közlekedési tervének elkészítéséhez.

Az ATTAC projekt keretében a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. vezetésével Európa-szerte elfogadott módszertan szerint Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Terv (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) készül Miskolcon, Miskolcnak. Ez a terv a jelenlegi tervezési gyakorlatra építve, az érintettek bevonásával a jelen és a jövő valós mobilitási igényeihez igazodva arra törekszik, hogy javuljon az életminőség a városban és környékén egyaránt. Célja, hogy a terv alapján olyan fenntartható városi közlekedési rendszer jöjjön létre, amely elsősorban a közösségi közlekedésre építve biztosítja a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségét, fokozza a közlekedés biztonságát, ezzel együtt környezetkímélőbb.

A teljes tervezési folyamat négy fő szakaszból áll, amelyből az ATTAC projekt keretében az ábrán bemutatott tervezési folyamat első három lépése valósul meg. (KÉP, cím: Fenntartható Városi Mobilitástervezés folyamata)

A terv kidolgozása Miskolcon 2012-ben kezdődött, az érintettek a Mobilitási Forumok révén váltak résztvevőivé a folyamatnak. Ezek a fórumok biztosítják a szakmai, társadalmi, politikai hátteret, a közösség részvételét és a közös gondolkodást a városra vonatkozó Fenntartható Közlekedésfejlesztési Terv létrehozásában. Az érdekelt felek bevonása segíti a közlekedési nehézségek helyi megoldásokkal történő támogatását, a közösség „rejtett” tudásának felfedezését, valamint a valós közlekedési igények beazonosítását. De ez segíti a projekt társadalmi elfogadottságát is, hiszen tényleg a közösség igényeihez igazítja a tervet. Így az egyén is magáénak érezheti a közlekedés fejlesztését, hiszen róla szól. Tágabban annak a közösségnek az érdekében készítik el a fenntartható városi közlekedés fejlesztési tervét, amelynek ő is részese – már a tervezés folyamatában is.

A Miskolci Fenntartható Közlekedésfejlesztési Terv (SUMP) várhatóan 2013. októberében kerül bemutatásra a 6. Mobilitási Fórumon. A SUMP munkapéldányával kapcsolatban véleménynyilvánításra elektronikus úton van lehetőség. A dokumentum az ATTAC projekt weboldaláról letölthető: http://www.attacproject.eu/project-outcomes.html. Észrevételeiket a nemeth.v@mvkzrt.hu címre küldhetik meg 2013. szeptember 30-ig.

 

ATTAC – Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities (Vonzó városi közlekedés az elérhetőbb városokért)

Az észak-magyarországi régióban a Miskolc Holding Zrt. az első szervezet, amely nem csak résztvevője egy országhatárokon átnyúló projektnek, hanem annak vezető partnere. A Miskolc Holding Zrt. által vezetett ATTAC projekt konzorciuma 9 partnert foglal magába a délkelet-európai térség 7 országából, továbbá a projekt megvalósulását 3 társult és 6 megfigyelő partner is támogatja.

A projekt stratégiai célkitűzése: hatékonyabb koordináció kiépítése a közösségi közlekedési hálózatok tervezése, működtetése, valamint népszerűsítése terén. Továbbá konkrét célkitűzés a fenntartható városi közlekedési hálózatok fejlesztése olyan eszközök és szolgáltatások létrehozásával, valamint azok tesztelése által, amelyek elősegítik a közösségi, illetve az alternatív közlekedési módok térnyerését Délkelet- Európa középméretű városaiban. Ilyen közösségi közlekedési szolgáltatást már Miskolcon is tesztelt az MVK Zrt., igény szerinti közlekedést megvalósítva több meglévő valamint egy új buszvonalán.

A projekt időtartama 36 hónap, a projekt 2011. január 1 és 2013. december 31. között kerül megvalósításra.

A projekt teljes költségvetése € 2 452 130, ebből a Miskolc Holding Zrt. költségvetése 492 295,61, amelynek 85%-át a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program finanszírozza.

További információ: http://www.attacproject.eu

 

2013 © Miskolc Holding Zrt.