Együttműködünk

ELADÓ INGATLAN

A Miskolc Holding Zrt.Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant

Cím(Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület(m2) Minimális bruttó
ajánlati ár
(Ft)
Bánatpénz(Ft) Kiajánlási
dokumentáció
ára
(bruttó Ft)
Ajánlatok beadásának határideje Ajánlatok bontásának időpontja
3517 Miskolc – Garadna (kivett épület, udvar) 01154 telek: 5233 m2
felépítmény: 87 m2
10.160.000 540.000 12.700 2022. 07. 22. 2022. 07. 28. 10:00

Az írásos ajánlatok benyújtására személyesen vagy postai úton az alábbi címen van lehetőség:

Miskolc Holding Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Lakáshasznosítás

Miskolc
Széchenyi u. 107. II. emelet
3525

Benyújtási határidőként az ajánlatok érkezésének dátumát és időpontját vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlan arra vonatkozó igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a +36705205132-es telefonszámon kérhető.