Együttműködünk

ELADÓ INGATLAN

A Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant

 

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület

(m2)

Minimális bruttó ajánlati ár

(Ft)

Bánatpénz

(bruttó Ft)

Kiajánlási

dokumentáció

ára

(bruttó Ft)

3529 Miskolc, Csabai kapu 59. -1/5.

(lakás)

40270/25/A/37

39 m2

11.900.000

595.000

12.700

Az írásos ajánlatok benyújtására személyesen vagy postai úton az alábbi címen van lehetőség:

Miskolc Holding Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Lakáshasznosítás

Miskolc

Széchenyi u. 107. II. emelet

3525

Benyújtási határidőként az ajánlatok érkezésének dátumát és időpontját vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlan arra vonatkozó igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a +36705205132-es telefonszámon kérhető.