Együttműködünk

ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant

Cím (Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület (m2) Minimális bruttó ajánlati ár (Ft) Bánatpénz (Ft) Kiajánlási dokumentáció ára (bruttó Ft)
4142 Zsáka, Mátyás király u. 19.
(kivett lakóház, udvar)
1114 telek: 2980 m2
épület: 71 m2
600.000 30.000 12.700

Az írásos ajánlatok benyújtására személyesen vagy postai úton az alábbi címen van lehetőség:

Miskolc Holding Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

Miskolc
Széchenyi u. 107.
3525

Benyújtási határidőként az ajánlatok érkezésének dátumát és időpontját vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok arra vonatkozó igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/520-5132-es telefonszámon kérhető.