Együttműködünk

ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület

(m2)

Minimális bruttó ajánlati ár

(Ft)

Bánatpénz

(Ft)

Kiajánlási

dokumentáció

ára

(bruttó Ft)

3530 Miskolc, Papszer u. 3. fsz./2.; fsz./3. és fsz./4. szám alatti lakások

8498/A/2

8498/A/2

8498/A/2

63m2

69m2

38m2

29.300.000

1.465.000

12.700

Az írásos ajánlatokat személyesen, vagy postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc
Hunyadi utca 21. 
3530

Benyújtási határidőként az ajánlatok benyújtásának időpontját, illetve postai feladásának dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlan arra vonatkozó igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásokról bővebb tájékoztatás a +36706865483-as telefonszámon kérhető.