Együttműködünk

ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Cím (Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület (m2) Minimális bruttó ajánlati ár (Ft)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 38. 3/3. szám alatti lakás

4992/7/A/27

96

40.370.000

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 46. 3/3. szám alatti lakás

4992/11/A/34

82

33.990.000

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 46. 4/1. szám alatti lakás

4992/11/A/36

49

25.080.000

Az írásos ajánlatok benyújtására személyesen vagy postai úton, az alábbi címen van lehetőség:

Miskolc Holding Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

Miskolc

Hunyadi utca 21.

3530

Benyújtási határidőként az ajánlatok benyújtásának időpontját, illetve postai feladásának dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlan arra vonatkozó igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a +36/70/686-5483, +36/70/466-4399 telefonszámokon, illetve az info@miskolcholding.hu e-mail címen kérhető.