Együttműködünk

ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület (m2)

Minimális bruttó ajánlati ár (Ft)

Bánatpénz (bruttó Ft)

Kiajánlási dokumentáció ára (bruttó Ft)

Ajánlatok beadásának határideje

Ajánlatok bontásának időpontja

Mezőkövesd – Mezőkeresztes külterületén elhelyezkedő 10 db ingatlan 1/6 tulajdoni hányada (volt katonai repülőtér)

Mezőkeresztes 017; 0525/1; 0525/2; 0525/3; 0533; 0534/1 és a 055 Mezőkövesd 0220/1; 0248 és a 0449

4.690.329

1.394.752.247,-

69.737.612,-

127.000

2023. 02. 28.

2023. 03. 30. 10:00

Az írásos ajánlatok benyújtására személyesen vagy postai úton, az alábbi címen van lehetőség:

Miskolc Holding Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

Miskolc

Hunyadi utca 21.

3530

Benyújtási határidőként az ajánlatok benyújtásának időpontját, illetve postai feladásának dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a miskolci 516-243 és a +36/70/466-4399 telefonszámokon, illetve a lakásokról a hasznositas@miskolcholding.hu e-mail címen kérhető.