Együttműködünk

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület
(m2)

Minimális bruttó ajánlati ár
(Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Kiajánlási
dokumentáció
ára
(bruttó Ft)

Bedegvölgy, Bandzsalgó dűlő

(gyümölcsös, szőlő, rét, bányatelek)

50536/1

4008 m2

825.500

41.275

12.700

Bedegvölgy, Bandzsalgó dűlő

(gyümölcsös, rét, bányatelek)

50536/2

3988 m2

660.400

33.020

12.700

Bedegvölgy, Bandzsalgó dűlő

(gyümölcsös, kert, bányatelek)

50537

7429 m2

1.219.200

60.960

12.700

Bedegvölgy, Bandzsalgó dűlő

(gyümölcsös, kert, rét, bányatelek)

50539

6359 m2

1.041.400

52.070

12.700

Az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc

Hunyadi J. u. 21. I. emelet

3525

Benyújtási határidőként a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.