Együttműködünk

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület

(m2)

Minimális bruttó ajánlati ár
(Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Kiajánlási
dokumentáció
ára
(bruttó Ft)

Nagyváthy J. u. 38. fsz. (egyéb helyiség)

Nagyváthy J. u. 38. fsz.  (egyéb helyiség)

22559/A/4

22559/A/5

65 m2

50 m2

16.129.000

806.450

12.700

Az írásos ajánlatokat személyesen, vagy postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc

Széchenyi u. 107. II. emelet

3530

Az ajánlat személyesen a 3525 Miskolc, Széchenyi István út 107. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8 – 15:30 óráig, pénteken 8 – 12 óráig kerülhet benyújtásra.

Az ajánlat postai úton történő benyújtása esetén az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak postai feladása az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.