Együttműködünk

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím (Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület m2 Minimális bruttó ajánlati ár (Ft) Bánatpénz (Ft) Kiajánlási dokumentáció ára (bruttó Ft) Ajánlatok beadásának határideje Ajánlatok bontásának időpontja Versenytárgyalás időpontja
Dózsa György u. 2. (kivett kollégium) 2667/2/A/1 és 2667/2/A/2 3856 m2 és 1136 m2 455.000.000 22.750.000 25.400 2022.12.05. 2022.12.12. 10:00 2022.12.12. 13:00

Az írásos ajánlatokat személyesen, vagy postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Zrt.

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc
Hunyadi János u. 21. I. emelet
3530

Az ajánlat személyesen a 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 21. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8-15:30 óráig, pénteken 8-12 óráig kerülhet benyújtásra.

Az ajánlat postai úton történő benyújtása esetén az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak postai feladása az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 06 46/ 516-280 miskolci telefonszámon kérhető.