Együttműködünk

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím(Jelleg)

Helyrajzi szám Alapterület(m2) Minimális bruttó ajánlati ár (Ft) Bánatpénz(Ft) Kiajánlási dokumentáció ára (bruttó Ft)
Szabó Károly utca (beépítetlen terület) 42376/6 973 m2 12.700.000 635.000 12.700
Szabó Károly utca (beépítetlen terület) 42376/5 603 m2 7.900.000 395.000 12.700
Szabó Károly utca (beépítetlen terület) 42372/1 427 m2 5.600.000 280.000 12.700
Balassa u. 40. (lakóház, udvar) 5139 telek: 452 m2 lakóház: 261 m2 20.600.000 1.030.000 12.700

Az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc

Széchenyi u. 107. III. emelet 310. iroda.

3530

Benyújtási határidőként a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.