Együttműködünk

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

Tevékenység

A MIVÍZ Kft. feladata Miskolc Megyei Jogú Város lakossági és közületi felhasználói részére a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési közszolgáltatás folyamatos és szakszerű biztosítása.

A társaság alapfeladataihoz kapcsolódó tevékenységként végzi a város fürdőinek vízellátását biztosító források üzemeltetését, illetve a város környéki települések (Mályi, Nyékládháza, Bükkszentkereszt) felé történő ivóvízátadást. Ezen túlmenően Miskolc város közigazgatási határain kívül Felsőzsolcán szennyvízcsatorna szolgáltatást végez, továbbá Alsózsolca, Arnót, Mályi, Bükkszentkereszt, Répáshuta, Szirmabesenyő, Nyékládháza és Kistokaj településeken a keletkező szennyvizek tisztítását végzi el a miskolci szennyvíztisztító-telepen.

Elérhetőségek

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Telefon: +36 46 519 300
Fax: +36 46 519 306
E-mail: mivizkft@miviz.hu
Web: http://www.miviz.hu

Holding tagvállalatok ügyfélszolgálata »

Rövid cégtörténet

1992.
A Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat vagyona - ezen belül Miskolc város ivóvízellátó rendszere - Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába került.

1995. április 1.
Miskolc MJV Önkormányzata megalapította a MIVÍZ Miskolci Vízmű Részvénytársaságot.

2005. június 30.
Miskolc MJV Önkormányzatának közgyűlése a MIVÍZ Rt közép-és hosszútávú végrehajtásának programja keretében két határozattal döntött a MIVÍZ Rt. átalakulásáról. Cégbírósági határozat alapján - a MIVÍZ Rt szétválása során - létrejött a MIVÍZ Kft. mint az rt. üzemeltetési jogutódja.

2006. július 6.
A tulajdonosi jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja

Küldetés

Megtisztelő kötelességünk Miskolc lakosságának és tágabb környezetének ivóvíz és csatornázási szolgáltatásokkal történő ellátása. Törekvésünk, hogy feladatunkat stabil működésű, bővülő szolgáltatási területű, modern, piacvezető gazdasági társaságként végezzük.

Közszolgáltatási tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, szakértelmünkkel színvonalas, fenntartható, biztonságos és hatékony szolgáltatásokat nyújtunk. A Miskolc Holding Zrt. cégcsoport tagjaként döntéseinket és tevékenységünket a felhasználók és a természeti környezet iránti felelősség hatja át.

Szlogen:
„Bükki forrásból”

Menedzsment szervezet

Vojtilla László Zoltán - ügyvezető