Együttműködünk

Lakáscélú ingatlanok értékesítése

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Lakáshasznosítási Osztálya kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti a Miskolc Megyei Jogú Város tulajdonában álló, Miskolc területén található alábbi ingatlanokat:

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület m2

Minimális bruttó ajánlati ár (Ft)

Bánatpénz (Ft)

Kiajánlási dokumentáció ára (bruttó Ft)

A lakáscélú ingatlanok értékesítése kapcsán az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Lakáshasznosítási Osztály

3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.

Benyújtási határidőként a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt-től megvásárolja és az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt, az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően.

A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza vagy azt eredménytelennek nyilvánítsa! 

Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a +36 70 686 5483, illetve a +36 46 516 257 miskolci telefonszámokon kérhető.