Miskolc

Today, október 20, 2021
00:00-06:00

Cloudy

Cloudy
8 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Együttműködünk

Nyugdíjasház

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Miskolc Holding Zrt.

bérbeadásra meghirdeti

 az Eperjesi u. 5. szám,  illetőleg a  Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti

NYUGDÍJASHÁZAK

1 szobás, összkomfortos, önkormányzati bérlakásait.

A Nyugdíjasok Háza a nyugdíjasok, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyek, házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak határozatlan idejű elhelyezésére szolgáló, költségelven bérbe adandó lakásokat magába foglaló épület.

A nyugdíjasok házában történő elhelyezésre az jogosult, aki:

  • nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte;
  • önmaga ellátására képes;
  • legalább három éves miskolci lakóhellyel rendelkezik;
  • az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének - 1 fő esetében – 250 %-át (71.250.-Ft), míg 2 fő esetében - 150 %-át  (42.750.-Ft/fő). 
  • vállalja a rendelet szerinti bekerülési költség megfizetését, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj megfizetését.
  • akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a meghatározott jövedelemhatárt, de egyeneságbeli leszármazója közokiratban kezességet vállal a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségek – így különösen a bérleti díj, a használati díj, a jelen rendeletben meghatározott külön szolgáltatások, a lakás fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjak – teljesítésére és ezt a lakás átadásáig a bérbeadó rendelkezésére bocsájtja. A kezesség vállalásának feltétele, hogy a fizetendő bérleti díj mértéke ne haladja meg a kezesként fellépő személy nettó jövedelmének 30%-át. A jövedelem vizsgálatára a lakáspályázatoknál leírtak irányadóak.

Fizetendő költségek

Igénylési díj

Az igényléssel egyidejűleg 10.000.-Ft igénylési díjat kell megfizetni.

Amennyiben az igénylő elhelyezését nem kéri, a befizetett igénylési díjat elveszti.

A bekerülési költség összege nyugdíjasok házában

A nyugdíjasházba történő beköltözés feltétele a bekerülési költség megfizetése az alábbiak szerint:

Nyugdíjasház neve

Önkormányzati bérlakással rendelkezők esetén fizetendő bekerülési költség

Magántulajdonú lakáscélú ingatlannal vagy egyéb ingatlan használatra jogosító jogcímmel rendelkezők esetében fizetendő bekerülési költség

Eperjesi u. 5. szám

300.000.-Ft

500.000.-Ft

Szentpéteri kapu 101/A.

200.000.-Ft

400.000.-Ft

 

Az óvadéki díj

A bérleti szerződés megkötésének feltételeként a kijelölt bérlő köteles 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetni szerződési biztosítékként a bérbeadó részére.

További feltételekről a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII.12.) számú rendeletének 29. § tájékozódhat itt.

Jelenleg mindkét nyugdíjasház teljes kihasználtsággal működik, ezért az igénylési kérelmet nem lehet benyújtani.

 

Eperjesi u. 5.

nyudijashaz eperjesi
Eperjesi u. Épület Ny-i oldal
nyudijashaz eperjesi
Eperjesi u. Földszinti előtér
Eperjesi u. Harmadik emeleti társalgó

Szentpéteri kapu 101/A

szentpeteri kapu
Szentpéteri kapu udvar
Szentpéteri kapu épület a bejárat felöl