Együttműködünk

Rólunk

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Miskolc város egyik legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatcsoportja, a város gazdasági életének meghatározó szereplője.

Széleskörű, a gazdaságfejlesztési területeket is felölelő tevékenysége a város dinamikus fejlődésének záloga. Tagvállalatai biztosítják a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat, üzemeltetik a távhőszolgáltatást, víz- és csatornaszolgáltatást, a közösségi közlekedést, valamint a parkolási rendszert. Tevékenységének szerves része a városfejlesztés, a városkép megújítása, a városgondozás és a belvárosi rehabilitáció koordinálása.

A társaság alapításának célja

 • átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon az önkormányzati gazdasági társaságok működése;
 • biztosítható legyen az egységes stratégiai irányítás és kontroll;
 • megvalósulhasson az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozói szemléletű kezelése annak érdekében, hogy javulhasson, javuljon az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási és közszolgáltatási színvonala;
 • az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok koordinációjának, együttműködésének erősítése, a hatékonyabb tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megteremtése.

A Miskolc Holding Zrt. küldetése

A Miskolc Holding Zrt. küldetése, hogy a város stratégiai célkitűzéseivel összhangban fejlessze a város gazdaságát. A Miskolc Holding Zrt. küldetését alapvetően három tevékenység határozza meg:

Városfejlesztés

A Miskolc Holding Zrt. városfejlesztési tevékenységével járul hozzá Miskolc város folyamatos és dinamikus fejlődéséhez. Döntéseinket a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség hatja át.

Gazdaságfejlesztés

Innovációs képességünkkel meghatározó szereplőjévé kívánunk válni a város gazdaságszervezési és városfejlesztési tevékenységének. A befektetőket szolgálja az egyablakos kiszolgálás, amely a hatósági eljárások lebonyolításában nyújt segítséget. Emellett a gazdasági döntések meghozatalához szükséges információk összegyűjtésével és átadásával állunk partnereink rendelkezésére.

Vállalatfejlesztés

A vállalatfejlesztési stratégiánk célja olyan korszerű cég- és működési struktúra kialakítása, amely a tagvállalati működés hatékonyságának növelését célozza a szinergiák maximális kihasználása mellett.

Megtisztelő felelősségünk Miskolc lakóinak széleskörű és megbízható szolgáltatásokkal való ellátása. Lakossági szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, szakértelmünkkel színvonalas, hatékony és fenntartható szolgáltatásokat biztosítunk, hozzájárulunk a városlakók életminőségének javításához.

Az egységes holding-irányítás célja

A vállalatcsoport alkalmassá válik új önkormányzati befektetések, vállalkozások feltételeinek megteremtésére, pályázati lehetőségek igénybevételére, projektszemléletű működésre, aminek következményeként csökkenhet a város költségvetését terhelő pénzügyi támogatási igény. A holding-irányítási struktúra létrehozásával az érintett vállalati kör tagjai olyan működési és pénzügyi előnyöket képesek realizálni, amelyek eredményeként takarékosabban növelhető a szolgáltatások színvonala is.

A holding-irányítás előnyei

 • összehangolt stratégiai irányítás;
 • olcsóbb működés, költségelőnyök;
 • gyorsabb döntéshozatal, versenyképes vállalatok;
 • szakmai párbeszéd, alaptevékenységre való koncentrálás, tagvállalati önállóság;
 • tehermentesített önkormányzat, önkormányzati tulajdonosi irányítás.

Az egységes irányítástól elvárt eredmények

 • javuljon a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonala;
 • javuljon a vállalatok működésének hatékonysága;
 • növekedjen az önkormányzat tulajdonosi szerepe;
 • létrejöjjön a vállalatok stratégiai irányítása és kontrollja;
 • növekedjenek a közös működésből eredő megtakarítások.

A Miskolc Holding Zrt. rövid története

2005. november 17.
Miskolc MJV Közgyűlése IX-264/71.735/2005. számú határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése 2007. január 1-jétől a vállalatcsoport „holding típusú” irányításával valósuljon meg.

2006. július 6.
Miskolc MJV Közgyűlése V-141/95.718/2006. sz. határozatával döntött a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság létrehozásáról.

2006. július 24.
A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.-t a B-A-Z Megyei Bíróság mint Cégbíróság bejegyezte.

Alapadatok

székhely: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.
cégjegyzékszám: 05-10-000406
adószám: 13778749-2-05 EU-s adószám: HU13778749
cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.
jegyzett tőke: 12.444.000.000,-Ft

a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke: Varga István

a Miskolc Holding Zrt. cégvezetője: Dukai Zoltán

Tagvállalatok: